Why do erp… del 6 av 6 – hur man lyckas

Why do erp… del 6 av 6 – hur man lyckas

Tack för att du följt denna bloggserie. Som belöning hade jag tänkt att dela mina tankar om vad som är viktigt för att lyckas.

 

Sammanfattning av del 1-5

Innan vi kommer till hur man lyckas, nedan är en sammanfattning av problemställningen så här långt:

  • Att implementera ett affärssystem och liknande projekt är svårt.
  • I centrum för problemet är människan, inte teknik.
  • Det centrala problemet är bredden av kunskap man behöver i sina roller som köpare och säljare är enorm. Men som köpare förstår man inte komplexiteten av att vara säljare och vice versa, man har för högt förtroende för den andra parten. Detta skapar förväntningar som är svåra att leva upp till.
  • Man ser ofta förbi svårigheten att äga (förvalta), och få ut värde av, systemet man köpt. Instinktivt ser jag många som resonerar att om det kostar mycket att implementera ett system så kommer man spara mycket pengar senare (dvs kostnaden av att förvalta systemet kommer vara låg). Tumregeln är dock den omvända, dvs att förvalta ett större system är ofta dyrare än att förvalta ett litet system.
  • Utöver den mänskliga faktorn är tekniken också en utmaning.

Fem råd för att lyckas med dina IT-projekt

  1. Identifiera och prioritera dina mål. När man implementerar ett system har man säkerligen många mål. Processer ska automatiseras, rapporteringen ska bli bättre, kostnaden av förvaltning ska bli lägre, system ska integreras och ny funktionalitet ska introduceras. Det är ganska vanliga mål.  Men vad är viktigast? Är det viktigare att saker är automatiska än att rapporteringen är bättre än i nuvarande lösning? Att kunna prioritera är viktigt för att kunna lyckas med projekten.
  2. Ha en bra projektledare. Som vi diskuterat i denna bloggserie så är den mänskliga faktorn den största utmaningen i projekt runt affärssystemimplementationer och andra IT-projekt. Att ha en duktig projektledare och andra erfarna ledare i teamet som sätter igång, utbildar och förvaltar ett lösningen är helt klart en nyckelfaktor.
  3. Ödmjuk inställning och tålamod. Under denna serie har jag försökt att sätta fokus på utmaningarna som kan finnas runt att driva IT-projekt. Det är för att skapa en ödmjuk inställning hos dig som är VD eller ägare för ett projekt. I min roll som VD och projektägare blir jag varse om detta, nästan på daglig basis. Vår verksamhet driver ständigt IT-projekt som ska utveckla verksamheten och det är viktigt att ha tålamod, samtidigt som man förstås är mån om resultat.
  4. Gör det till en strategisk investering. Efter att ha identifierat och prioriterat sina mål, så vill man samtidigt uppnå ständiga förbättringar. Min personliga inställning runt IT-projekt är att man uppnår mindre än man tror i det korta loppet, men mer än man tror i det långa loppet. Se och behandla därför dina IT-projekt som en strategisk investering. Då tror jag att man får ut mest värde.
  5. Välj rätt leverantör och partner. Det handlar som sagt inte bara om välja rätt system eller lösning (det kan finnas flera rätt system, och flera fel system också för den delen). Det som är minst lika viktigt är att hitta rätt leverantör och partner när man gör sådana här investeringar. Min erfarenhet är att det handlar inte bara om att hitta rätt företag utan man vill även se till att man får en bra och erfaren konsult på det företaget man använder som leverantör eller partner. Ofta är det också bra att hitta en partner där man är en viktig kund och får tillräckligt med uppmärksamhet.

KlaraPapper och digitalisering

Vi på KlaraPapper jobbar med många kunder, både inom redovisning och lönehantering, och driver många olika IT och digitaliseringsprojekt med dem. Vi har börjat göra det så mycket att vi nu har ett eget affärsområde dedikerat till utvecklingsprojekt hos våra kunder. Men det är en helt annan bloggserie.

Lycka till med era IT-projekt därute.

Kommentarer är stängda.