Why do erp… del 4 av 6 – Förvaltningen

Why do erp… del 4 av 6 – Förvaltningen

Den här bloggserien tar upp många av utmaningarna i att implementera affärssystem och andra liknande IT projekt. Dessa perspektiv är både egenupplevda och samtidigt perspektiv som är inte helt självklara.

I den här delen, del 4 av 6, ser vi på de utmaningar i förvaltningen av ett nytt system. Är organisationen redo för att tillhandahålla ett nytt system?

På nedan länkar kan du läsa del 1, 2 och 3.

Del 1 Bakgrund

Del 2 Köparen

Del 3 Säljaren

 

Förvaltning, kräver bred kompetens

När ett affärssystem har implementerats övergår ansvaret till förvaltning hos företaget i fråga. Företaget har spenderat mycket tid och pengar för att få systemet på plats. Nu vill man se resultat.

Våra konsulter är ofta involverade i detta steg, dvs när ett företag implementerat ett affärssystem och sedan vill förvalta den implementationen. Vi ser att många företag har underskattat bredden på den kompetens man behöver för att effektivt förvalta sitt system.

Nedan följer ett antal kompetenser och/eller roller som behövs när man ha har implementerat ett system. Observera att varje roll/kompetens inte kräver en separat fysisk person utan en person kan ha många roller:

 • Systemägare affärssystem. Systemägaren är den som ansvarar för att affärssystemet förvaltas och utvecklas tillsammans med verksamheten. Systemägaren kravställer löpande till systempartnern det som behöver åtgärdas, förbättras eller integreras. Systemägaren kan också fungera som superuser och kan vara ansvarig för att utbilda interna användare.
 • Processansvarig. Den processansvarige ser till att processerna för inköp, lager, försäljning, eller vilka moduler man använder fungerar med system och reflekteras rätt i ekonomihanteringen.
 • Ekonomichef. Ekonomichefen ansvarar för kvaliteten i redovisningen och lönefunktionen.
 • Ekonom. Ekonomen, eller ekonomerna, sköter det mesta av den löpande ekonomihanteringen.
 • Löneadministratör. Löneadministratören, eller löneadministratörerna, sköter den löpande lönehanteringen och löneutbetalningar.
 • Controller. En controller ser till att verksamheten får rätt rapporter, gör lönsamhetsanalyser, budget och liknande datadrivet arbete.
 • BI utvecklare. BI utvecklaren ser till att controllern kan ta fram de rapporter som man behöver för att analysera verksamheten. Ovan organisation behövs hos ett mellanstort företag för att förvalta och få ut det mesta av systemet man implementerat. Det krävs en bred kompetens, där man förstår både system, datastruktur, lagar och regler, och inte minst den egna verksamheten, för att förvalta och optimera sin investering. Det krävs också att detta team av olika förmågor, intressen och bakgrund samarbetar och kommunicerar effektivt tillsammans.

  Förvaltning, viktigt för värdeskapandet

  Det är väldokumenterat att byta affärssystem och driva IT projekt är svårt. Men i min erfarenhet så tycker jag att många underskattar behovet av att utveckla och förvalta det system man implementerat. Det är i förvaltningen som värdet skapas och därför ska man ha resurser för att satsa på förvaltning och förädling av systemet.

   

  Att samarbeta med oss på KlaraPapper (www.klarapapper.se) är ett effektivt sätt att snabbt och priseffektivt få tillgång till kompetens som kan driva en datadriven ekonomifunktion.

   

  Nästa del

  De fyra första delarna i den här bloggserien har handlat om utmaningar runt människor och vår kompetens. Nästa del i bloggserien handlar mer om tekniska utmaningar som t.ex. IT infrastruktur.

Kommentarer är stängda.