Why do erp… del 1 av 6

Why do erp… del 1 av 6

Googla på frasen ”why do erp”. Google föreslår

  • Why do erp projects fail
  • Why do erp implementations fail
  • Why do erp projects fail so often
  • Why do erp fail

 

Om man söker på ”why do it projects”, så får du en liknande uppmuntrande förslagslista. Efter att ha jobbat de senaste 10 åren med att båda jobba som köpare, säljare och förvaltare av diverse system tänkte jag dela med mig av mina erfarenheter till de som vill läsa. Det har slutat i den här bloggserien i sex delar. Men innan vi går in på detaljerna vill jag prata om Dunning-Kruger effekten.

David Dunning och Justin Kruger genomförde 1999 en serie experiment som bekräftade teorin att personer med stor kunskap i ett område underskattar sin relativt höga kompetens gentemot andra. Tvärt om är det för personer med liten kunskap inom ett område som tenderar att överskatta sin förmåga jämte andra. Se nedan diagram.

Syftet med denna bloggserie är att leda er höger på x-axeln, dvs att öka er kunskap om utmaningarna i att

  1. bli mer datadriven
  2. implementera system och
  3. driva projekt inom digitalisering.

Jag kommer i bloggserien att använda dessa begrepp om vartannat, då utmaningar som gäller för att implementera system gäller oftast även för att driva andra digitaliseringsprojekt.

Slutsatsen – för er som inte orkar läsa allt
För er som inte orkar eller har tid att läsa en bloggserie i sex delar så kan jag ge slutsatsen på direkten. Slutsatsen är att, ”tro mig, det är komplicerat”, vilket man inser när man har mycket erfarenhet. Om du vill förbättra dina odds för att lyckas med att driva digitaliseringsprojekt, då kan du fortsätta läsa.

IT projekt och system – en svår resa
Vägen mot att bli ett datadrivet företag inkluderar ofta att se över sina system. Affärssystem, HR system eller andra applikationer.

Det finns omfattande statistik på hur framgångsrika ERP implementationer är. Från ett ”negativt” perspektiv har jag sett allt ifrån att 19 av 20 företag som implementerar affärssystem inte är nöjda, till att andelen misslyckade IT projekt är ungefär 70%. Det finns ”positiv” statistik också, bl.a. att de mest framgångsrika firmorna är de som spenderar stora belopp på IT.

Utifrån mina egna erfarenheter, oberoende av olika undersökningar, så är det en utmaning att implementera affärssystem. Frågan är varför? Det är flera faktorer som bidrar till det men i den här bloggserien kommer jag ta upp följande aspekter:

Hur får man det då att lyckas? Det kommer den sista delen (del sex) att handla om.

Kommentarer är stängda.